NOVA RAČA
 

 ......"Četníci, četníci!" ozval se vyděšený dětský hlas a zatímco se poděšení vesničané zmateně shromáždili kolem mešity, skupina ozbrojených mužů se vynořila z lesa a obklíčila vesnici. Dorozumívali se krátkými povely a úsečnými gesty rukou, a zatímco panika vesničanů se začínala zvyšovat, uzavírali neprodyšně obklíčení. Jakási neviditelná rybářská síť se začala pevně stahovat nad osudem obyvatelstva. Z mešity vystoupil kněz a snažil se klidným hlasem uchlácholit své bratry a sestry ve víře. Tiše se modlil. Byl to zvláštní okamžik. Všude kolem běsnila válka, a najednou místo, které dýchalo klidem a mírem. Úplně jiný svět. Snad díky odloučenosti vesnice doposud ponechávané svému osudu hluboko v horách. Obě strany se chvíli mlčky pozorovaly a čekaly na nějaký pokyn k činu. Pak vůdce četníků přerušil vyčkávavé mlčení.
 
 "Všichni muži starší patnácti let se okamžitě shromáždí na náměstí před kostelem. Kdo neuposlechne, bude okamžitě potrestán. ------------------- jasné?!"
 
 Pak se otočil ke svým a prohodil:" Goran, Rado a Čeki, oddělte muže do jednoho rohu náměstí, ženy a děti do druhého. ---------A rychle ,nemáme času nazbyt."
 
 Nekontrolované zděšení se zmocnilo všech obyvatel vesnice, a zatímco skupina četníků začala prohledávat prázdné domy, Goran, Čeki a Rado začali rozdělovat vesničany. Velitel a zbytek četníků pozorovali vývoj situace připraveni zakročit při jakémkoliv nepokoji. Kněz se pomalým krokem vydal k veliteli a Čeki se přiblížil k Naserovi a jeho snoubence. Vše zatím probíhalo v klidu a vesničané se pokorně podrobili rozkazu. Nikdo nechtěl vyprovokovat četníky, jejichž přesila byla očividná a o jejichž zvěrstvech se všeobecně vědělo. Čeki pokynul Naserovi, který pevně svíral svou snoubenku a nemínil se od ní odloučit. Čeki nerozhodně vyčkával a nevěděl, co počít. Celé si to představoval trochu jinak. Byla to jeho první akce v terénu, na kterou ho vzal jeho strýc, velitel útvaru. Čeki přijel před několika týdny a měl v úmyslu pomoci srbské straně. Srbsky uměl celkem obstojně, neboť zde  takřka každoročně  trávil prázdniny se svou matkou. Předpokládal však, že se zúčastní přímého boje. Byla v tom jakási romantika bývalých křižáckých výprav a něco ho na tom lákalo. Na tohle však připravený nebyl. Bezbranní civilové, starci, ženy, děti a několik nešťastníků, kteří si žili svým poklidným životem aviditelně nikomu neškodili.
 
 "Že se nestydíte!" -------- začala odhodlaně Fatima, která se přimkla k Naserovi a vytušila Čekiho rozpaky.
 
 "Obtěžovat lidi, kteří nikomu nic neudělali ,--------pokračovala dál a nebyla k zastavení. Další hysterické hlasy se začaly přidávat a nedešifrovatelná zmatená směsice zoufalého brebentění zaplavila vmžiku náměstí. Situace se jim začala vymykat z rukou a Čeki si položil otázku, co tu vlastně dělá. Bylo to opravdu trapné. Velitel se beze slova otočil a rychlým krokem vykročil směrem ke svému synovci. Kněz ho znepokojeně následoval a něco se mu snažil vysvětlit. Nevěnoval mu pozornost, ------- naprosto ignoroval jeho přítomnost. ------------ Přistoupil k nim, -----------odjistil revolver a bez jakéhokoliv varování ho strčil děvčeti do úst a zmáčkl kohoutek.
 
 BOOOOOUUUUUUUUMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
HLAVA EXPLODOVALA!!! HLAVA EXPLODOVALA!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HLAVA EXPLODOVALA!!!!!!!
 
 Čeki nevěřil svým očím. Zatímco její bezvládné tělo zůstalo splihle viset v náruči Nasera, všichni zešíleli a vypuklo peklo.    -------------------------- Sténání umírajících, pach střelného prachu, rachot výstřelů,všeobecný chaos, něco se v něm zlomilo, nějaká nepojmenovaná horkost se ho zmocnila a projela mu mozkem. --------------------------------------- Bylo to fascinující, otočil se a s do nebe stoupajícím nelidským řevem zmáčkl spoušť samopalu, stal se mocností zkázy, stal se andělem apoklypsy, stal se smrtícím božím dechem a začal rozsévat bolest a zmar. První ohnivý sloup se zvedl k oblakům a brzy byl následován dalším a dalším. Smrad benzínu, chuchvalce kouře, plameny a do toho zděšené bučení krav a bekot ovcí, které, pokud měly štěstí, vyběhly z hořících chlévů a chaoticky pobíhaly všemi směry, stejně jako nešťastní  obyvatelé vesnice, kteří se marně snažili zachránit holé životy. Bezbranná a lehce dosažitelná kořist pro rozběsněné četníky vzrušené na maximum neustávající střelbou, nelidským sténáním umírajících a pachem lidské krve, vznášejícím se mezi domy.
 
 Čeki se prodral oblaky kouře a vběhl do prázdného dvora. Dům už byl v jednom ohni a plameny začaly olizovat hospodářská stavení s chlév, z něhož se ozývalo zděšené bečení ovcí a dusot do všech směrů pádících a do sebe narážejících zvířecích těl. Čeki přistoupil ke dřevěným dveřím, zvedl závoru a otevřel je. Takřka neměl čas uskočit bokem a vyhnout se zdivočelému stádu, které se šílenou rychlostí vyřítilo z chléva.
 
 A pak ji uviděl.
 
 Tiskla se do kouta takřka schovaná v hromadě slámy, zpocená strachy a stoupající horkostí blížícího se požáru. Čeki se na ni chvíli díval a pak překročil práh chléva a zaznamenal ostrý pach ovcí. Přistoupil až těsně k ní, samopal připravený k střelbě. Projela jím nová vlna horkosti a začal cítit silné pohlavní vzrušení. Mladá žena sklopila pohled a všechno jí okamžitě došlo. Cynicky se usmála. Bylo to horší, než kdyby ho udeřila do obličeje, než kdyby podnikla cokoliv jiného. Z jejích očí čišelo bezmezné pohrdání a hluboce zakořeněná hrdost bytosti, která už nemá co ztratit. Prudký šarlatový výbuch vzteku zaplavil Čekino mysl. Přesně v tom okamžiku se naprosto přestal ovládat. Zmocnila se ho síla, o jejíž existenci neměl doposud tušení.
 
 Prudce odhodil samopal a začal tlouct pěstí do toho zpupného ksichtu. Jakmile se zhroutila k zemi, vrhnul se na ni jako smyslů zbavený a několika prudkými pohyby z ní strhal šaty, rozepnul si rozporek, brutálně jí rozrazil stehna a vnikl silou dovnitř. Pevně jí stiskl ramena, začal celou vahou  těla drtit její pánev. Připadal si jako obří pneumatické kladivo, jako celé ztělesněné mužství, které se zpřítomnilo jeho osobou v této chvíli. S blížícím se vyvrcholením otevřel oči, a zatímco čůrky potu mu stékaly po těle a dopadaly na znásilněnou ženu, jejich pohledy se znovu setkaly.
 
 Měla zaťaté zuby a oči jí dštily pohrdáním.
 
 Bezděčně vylovil lovecký tesák z pochvy za opaskem a začal zběsile bodat do toho bílého kusu masa, začal smazávat ze světa ten pohled plný pýchy. Krev začala stříkat a Čeki bodal a pokračoval stále rychleji ve zběsilém rytmu.
 
 Pak přišlo vyvrcholení.
 
 Ve stejném okamžiku, kdy poslední zbytky života opustily zohavené tělo. Bylo to intenzivní a tak silné, že to nedokázal přirovnat k ničemu jinému. Dřevěná stěna chléva se s rachotem zhroutila a oheň vtrhl prudce dovnitř. Sláma se vzňala a kousek od Čekiho spadl na zem kus hořícího trámu. To ho vrátilo do skutečnosti. Pomalu vstal a zvedl samopal.
 
 Ve dveřích chléva se zničehonic objevil Goran. Mlčky ho pozoroval a šťáral se ukazováčkem v pravém uchu. Čeki kopl vztekle do té beztvaré krvavé šlichty a vypotácel se z chléva. Na tváři mu pohrával šílený úsměv. Goran se zaklonil, zdvihl samopal a zmáčkl spoušť. Když vyprázdnil zásobník, takřka šťastně se podíval na špinavého a potem zalitého zkrvaveného Čekiho, který vyčkával, co se bude dít. Pak zařval zvučným hlasem:
 
 "ROKENROOOOOOOL!!!!!!!!!!!"
 
 Dům se začal hroutit a oba přátelé se smíchem opustili dvůr.
 
 
BASTILA

 
-------------------"Ty vole, ne že bych pořád chtěl vytvářet nějaké nepodložené fámy -------------------- co, ty vole, ale to už je opravdu v prdeli, -----------  co? Ty vole, ze mě mají srandu,"----------------- řekl Riči-schíza-underground, který se najednou objevi u Máců a sedl si k našemu stolu. Zapálil si nasraně Startku.
 
 Iggy se napil piva a poznamenal zvědavě:" No co se ti zas nelíbí?"
 
 "Ty vole,mě už snad nikdo nebere vážně, ------------- ne.Ty vole, přece nejsem žádnej blázen, nebo co, kurva ne, ------------- co?" Iggy neodpověděl.
"Bouchne atomovej reaktor v Černobylu, ne, ty vole, všude nad Evropou je atomovej mrak, co. A u nás nic, styl naprostá pohoda. ne? Chápeš, co chci říct, ne, ----------- ta reaktivní sračka je všude, a tady nic. Ty vole, sem se dneska probudil, ne, vylezu z postele, nějakej unavenej, nebo co, ne, ty vole, se podívám do zrcadla, co, ty vole, a mám naprosto viditelně zduřený štítný žlázy. Si šáhnu na krk, ty vole, a fakt. No to mi ještě tak scházelo, co, dostat raka. ---------------------- Nebo leukémii. To se může stát jenom mně, do prdele. Sem šel hned ráno k doktorce, ne, ty vole, ------------ historie dostat nějaký prášky, nebo co. Ty vole, jí popíšu všechny jasný příznaky tý zkurvený rakoviny na tom mým zkurveným krku, a ta zkurvená doktorka mě ani neprohlídla, ty vole, mě poslala rovnou k psychiatrovi. Ty vole, sem tam stál jak pahýl. Máš raka, ne, a doktor, vole, tě pošle do blázince. Chápeš, ne, ty vole, se pak nenaser. Ty vole."
 
 "Třeba to tak divoké není, co, s tím tvým rakem. Počkej pár týdnů a uvidíš, ------- co?" snažil jsem se ho uchlácholit.
 
 "Seš taky zakuklenej bolševik, všichni ste stejný!" zvolal rozhořčeně Riči-schíza-undergraund a odebral se k vedlejšímu stolu.
"Čandalovci zasraní, výplody ciložství, krvesmilství a zločinu, nééévole. Nechtˇ slouží vám za šat jen hadry z mrtvol, za nádoby rozbité hrnce, za předmět bohoslužby zlí duchové. Bez oddechu toulati se budete od místa k místu. Zakázáno vám budiž psaní od levé strany k pravé, jak je to vyhrazeno jen ctnostným a čistokrevným. Zákon Manuův na vás, nebo co, odpadky lidského rodu, kurva, nééévole," mumlal si do svého hustého plnovousu. ---------- Styl mesiáš právě sestoupil z hor.
 
 Měl jsem co dělat, abych se nerozesmál. Ale co, no, je to kámoš. Nic s tím nenaděláš.
 
 "A co Adéla?" zeptal se mě Iggy. Adéla byl můj dobrý plán, byla to taková vzájemná symbióza, nebo co. Chodili jsme spolu do kruhu a už nějakou dobu jsme žili na hromádce. Mělo to v sobě i kus romantiky a vzrušení, páč její manžel byl zrovna na vojně. Z určitého hlediska to ode mě byla prasárna, ale nikdy jsem ho neviděl, takže to tak trochu ulehčilo mému svědomí. Samozřejmě že to nikdo nevěděl. Oba dva jsme hráli dokonalou komedii a nikdo z našich spolužáků na to nepřišel. Ani Bobr, můj kolega, se kterým jsem bydlel taky na privátu. Jsem si vymyslel nějakou historku o nějaké studentce z pajdáku, nebo co, a bylo. Možná jsme se měli i svým způsobem rádi. Iggy byl jediný člověk, co o tom věděl.
 
 "Ty vole, se vrátím z faku, ne, historie se osprchovat a převléct do normálních hader, psychicky úplně na hraně, ne? Se mi konečně podařilo napotřetí udělat zápočet z ruštiny, ----------- co? To začalo vypadat růžověji. Vlezu na privát, styl lednička a lahváč, ------------------ ne. Ty vole, v kuchyni celá banda, Snopál, Matt, Adéla, Paul. Se tlemili jak u blbých, sem byl úplně mimo, nebo co, nemůžeš vědět, co je zas napadlo. Sem měl jiné myšlenky. Sem byl rád, ty vole, že to mám za sebou, a jediná věc, na kterou sem zrovna myslel, byl ten lahváč vychlazeného piva. ----------------------------------------------------- POZITIVNÍ VIBRACE, ----- ne? Otevřu lahváč, ne----------R-O-Z-K-O-Š, tady a teď, jak tlačí zenisti.
 
 Zahlásím, kde je Bobr, ne. -------------------- Velký smích, sem si myslel, že už sou tuzí, nebo co. Na záchodě, odpověděla mi Adéla a v té chvíli se otevřou dveře hajzlu a vyleze Bobr celý rudý rozpaky s hrnečkem na kávu v ruce. Ty vole, sem myslel, že mám halucinace, nebo co. Ty vole, tam šli jeden po druhém a ona pak ochutnala každý vzorek, historie zjistit kdo má nejchutnější semeno. Ty vole, ti přísahám, už nerozumím ničemu. Ty vole, to má taky v hlavě úplně převrácené, nebo co. Nedá ani jednomu z nich, ne, vole, ale todle jí nevadí. Tadyvidíš, jak je všechno relativní. Večer, když sem se k ní stavil, se mě ptala, jestli se na ni zlobím. Ne, ----- pohoda, ----------- zahlásím, ne co jí mám na to říct, je to její život."
 
 "Ty vole, na medině taky není smutno. Milan, víš, ten typ, co bydlí ve vedlejším pokoji na privátu, si ho myslím už viděl, ne?"
 
 "Jo, ten dlouhán, co chodí s tou prdelatou černovláskou, ne?"
 
 "Přesně on. ---------- Ty vole, sem přijel v neděli večer, ne, se najím a du si vyčistit zuby, co. Se dívám na kartáček, ne, se mi zdál nějaký divně ztvrdlý. Sem se podíval pozorněj a našel jsem v něm černý chlup. Si k němu čuchnu, ------- ne? To smrdělo nějak divně. Sem ho raději vyhodil do koše. Na druhý den, když se přihasil Milan z přednášek, tak se mě hned zeptal, jestli sem si vyčistil zuby, ne? Ty vole, mu dělalo opravdové těžkosti udržet vážný ksicht, to byla fakt nadlidská práce. Cos mi udělal s kartáčkem, cype? ----------- Mu odpovím, ne. Mi došlo, že to byl zas nějaký jeho super nápad. Chvíli dělal drahoty, ale pak to vytlačil, kokot jeden.
 
 Ty vole, v sobotu byl na privátu se starou, ne, byla ožralá jak cyp, a tak, když vytuhla v posteli, ne, tak mu zas jeblo v bedně. Jí roztáhl nohy a začal jí strkat do kundy , co mu padlo pod ruku. Ty vole, pak to nemohl všechno vytáhnout, tak začal panikařit, ne? Ty vole si představil, jak by to staré ráno vysvětloval, co? Styl ueeeah, prupiska, špunt, -------- co, no nevím, že, -------- chápeš, ---------------- checheche, sem byl ožralý, nebo co, -------paměť a tak, no nevím, no. Blbec jeden. Ty vole, ho nenapadlo nic lepšího, než jít do koupelny, ne a sebrat můj kartáček na zuby. Jak ti už asi došlo, ty cypoviny pak vyšťáral MÝM KARTÁČKEM. --------- Pak ho samozřejmě položil na obvyklé místo a vyčkával, co se bude dít. ----------- Ty vole, v dnešní době musíš být pořád ve střehu. Zvlášť když si obklopený takovýma magorama."
 
 "To máš pravdu, ty vole," přitakal jsem, "život není jednoduchý."
 
 "Čau kapelníci, ne? HAHAHA!" prohodil vesele stará Mrtvola, který se objevil se svým pivem. Z osmi typů, co seděli u stolu, šest polila nenávist.
 
 "Už ti dlouho nikdo nerozbil hubu, co?" pronesl jsem suchým tónem. Mrtvola zaznamenal negativní vibrace, které zaplnily prostor, a nahodil zpátečku.
"Ueeeah,kurva, ---------- uehehe, se nic neděje, ne, sorry, love and peace, historie trochu se zasmát, ne? Sem to posral, co. Sorry, chlapi, ------- ne?" Tlačil dál ze sebe a přisedl si. Mrtvola byl punk. Zpíval v punkové kapele VZOR 60 a to byl smysl jeho života. Jeho velký bůh byl Johny Rotten ze SEX PISTOLS a také Iggy Pop. Taky podle toho vypadal. Chodila s ním docela pěkná ženská, což nikdo nechápal. Se vždycky ožral a začal si vrážet zichery do tlamy a křičet na celou hospodu PUNKS NOT DEAD! Pak se většinou poblil a někde spadl do kouta a usnul. Se mu asi zdálo o mezinárodním terorismu, studoval totiž práva, cyp jeden. Jinak to byl celkem neškodný blázen. ------- S jeho padesáti kily. ------Co chceš. Měl mladšího bráchu, ne, ------ mladou Mrtvolu, podobný model. Jejich starý  dělal na patologii a navíc to byl soudní znalec, ------v oboru, ne? Proto se jim říkalo mrtvoly. Zdálo se,že se jim to dokonce i líbí, hmmmmmm. -------- Divní  brouci.
 
 No a abych se vrátil k té jeho humorné poznámce, ne? Už ani nevím, kdo jo dotáhl, ale to už není podstatné. Najednou se v sobotu večer zmaterializovala u našeho stolu pěkná kost, lehce ožralá. Iggy se s ní dal do řeči, viditelně ji znal. Mrtvola se ho neomaleně zeptal, co to je zač. Zavětřil akci, nebo co. Iggy se ho zeptal, jestli má prázdný kvartýr, všichni věděli, že jeho rodiče jezdí o víkendu na chalupu. Nadýchat se čerstvého vzduchu a tak, ne? Mrtvole hned došlo, která bije. Hned byl samozřejmě pro. Taky těch bab v životě moc neměl. Není se čemu divit, když jsi viděl ten jeho design, ne? Jsme koupili ještě nějaké flašky, nebo co, a vydali jsme se k němu. -------------------------------- Jsme pak ještě chvíli chlastali, ne, no a pak jsme ji všichni ojeli, --------------------- teda kromě Mrtvoly, zase už byl na mrť. Jenže tenkrát mu to náhodou vyšlo. Ta děvka stará měla kapavku a všichni jsme to chytli. No a tak po několika dnech velký sraz u Štembery na kožním, ne, injekce s penicilínem směr holá prdel a takové ty srandy, co. --------------- Tož tak, no. -------------- Dášena.
 
 
"Ty Mrtvolo," přiklonil se Boy-George," nezeptal by ses fotra, jestli nepotřebujou nějaký typy, vole, na patologii?"
 
 Boy-George zrovna lítal v gotickém rocku a cold wave. Chodil celý ohozený v černém styl Cure a tvářil se morbidně.
"Ty vole, ------- co, já nevím, kurva, chlape, -------víš, jak bych to řek, nebo co. ------ To teď není s fotrem jednoduché, ----- ne, chápeš, Dášena a tak, styl máti učitelka, rozumíš, co mám na mysli, ------ ne?"
 
 "Ne," nechápal ani ze třetiny Boy-George.
"Ty vole, mu hned zavolali ti jeho kumpáni, ne pro které dělá ty soudní pitvy, nebo co, ---------chápeš. Kriminálka, ne, -------- abych tě dostal do obrazu. Styl HAHAHA, doktore, si trochu hlídej syna, ------- ne? Ty vole, mu to všechno hned natlačili, ne, styl velká akce v bytě, syn punk plná huba zicherek, všude streptokoky, kurvy, kapavka a tak, ne. Špatný plán, nebo jak bych to řek. Těžko se to pak rodičům vysvětluje, nebo co, styl pařba, --------------- ne, -------- cool, pohoda, ne, si nebyl nikdy mladý, nebo co? Rozumíš ,neprostupná hradba neporozumění, ty -------- jak se to řekne, generační bariéry, nebo co, ----------- chápeš, ne?"
 
 "Jo, dobrý, ale to přece s tím nemá nic společnýho, ------- ne?"
 
 "Ueeuah, jo a ne, chápeš, kurva, chlape, všechno smíchané dohromady, nebo co. Ty vole, mu řeknu kamarád a hned červená kontrolka začne divoce blikat, ty vole, styl POZOR NEBEZPEČÍ, Dášena a tak, chápeš. Se na sebe podívej do zrcadla, vole, ne? Look a tak. Ne že bych si chtěl hrát na nějakého moralistu, nebo co.  FUCK OFF! Ale už má dva podobné cypy doma, ne? Tě uvidí a hned tě pošle do hajzlu, ne, sorry, situace je momentálně napjatá, nebo jak bych to řek, -------------------- je to v prdeli, ne, styl kapesné, bydlení a tak, je ještě potřebuju, ------------- chápeš. Si mě zavolal do obýváku, ne, tichá domácnost momentálně, nebo co. Pohovor mezi čtyrma očima a tak, ne. Ueeeh, sorry, ne, sem si chtěl zamrdat, ne, ---------------------- snažím se to uhrát do autu, styl sranda a tak, ne, styl vracíš se ráno z pařby a všichni se hrnou do práce, ------- co? Nejlepší roky života, ---------------------------- ne, znáš to, ne? Ty vole, žádná pozitivní reakce, ---------- konstruktivní dialog na nule, ne, abych ti to zarámoval do obrazu.
 
 Na mě vytlačí, že si nepřeje sednout na kanape k televizi a vytáhnout filcku zpod košile, ne? Dobrý hák, to zase musím přiznat, ne, ty vole. Sem se raděj ani moc nesmál, ne, ------ chápeš. Když to tak proberu ze všech stran, ne, ty vole, tak má pravdu, co? Ale co naděláš,-------------- Sorry, potřebuju si zajít na hajzl, ne?"
 
 Mrtvola se zvedl a zmizel v hlubinách hospody.
                                                
 


 Zpět na hlavní stranu.